Privacy Policy

 

Doeleinden
Voor elk bezoek aan De Mooiste Keukenwinkel.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy statement. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op De Mooiste Keukenwinkel.nl kunt je ons privacy statement altijd inzien.

De Mooiste Keukenwinkel.nl (hierna: VME Nederland BV) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de acceptatie en verwerking van jouw bestelling, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met jou en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan VME Nederland BV samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan VME Nederland BV persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen VME Nederland BV, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van VME Nederland BV.

Informatie voortvloeiende uit de tussen jou en VME Nederland BV bestaande overeenkomst kunt je per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kun je ook per e-mail of social media kanalen ontvangen.

Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt je dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails of neem contact met ons op (gegevens onderstaand).

Door de algemene voorwaarden van VME Nederland BV te accepteren stem je tevens in met de mogelijkheid dat VME Nederland jouw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring.

VME Nederland BV gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Welke persoonsgegevens bedoelen we eigenlijk?

  • Voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Winkelvoorkeur
  •  IP-adres

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Google
VME Nederland BV heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Alle gegevens die VME Nederland BV deelt met Google zijn versleuteld en anoniem. Standaard is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Google Tag Manager
VME Nederland BV gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming. Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaalde cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld.

Google Analytics
VME Nederland BV maak gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen wij data analyseren ten behoeve van de performance van onze webshops. Deze data is ten aller tijden anoniem en wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Contact
Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met VME Nederland BV, afdeling Ecommerce, De Zonnecel 4, 3815KN, Amersfoort.

Cookies
Voor meer informatie over onze cookie policy klik hier!

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door VME Nederland BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.